Sản phẩm

CHÚNG TÔI CUNG CẤP

 

Rọ đá; Rọ đá neo; Rọ đá mạ kẽm và Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa các loại.

 

Thảm đá mạ kẽm; Thảm đá mạ kẽm bọc nhựa; Rồng đá các loại

 

Lưới B40; Lưới B40 mạ kẽm bọc nhựa PVC.

 

Lưới thép hàn công trình; Lưới thép hàn hàng rào

 

Dây thép mạ kẽm nhúng nóng các tiêu chuẩn; Dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC

 

Vải địa kỹ thuật không dệt; Vải địa kỹ thuật dệt sợi dài liên tục; Vải địa kỹ thuật gia cường..

 

Lưới địa kỹ thuật các loại

 

Màng chống thấm các loại

 

Các loại ống địa kỹ thuật cho các công trình thủy lợi

 

Các loại vật liệu địa kỹ thuật khác…

  • Rọ đá

  • Thảm đá

  • Dây thép

  • Lưới B40

  • Tấm thép hàn

  • Vải địa kỹ thuật

  • Màng chống thấm

  • Lưới hàng rào